ویزای یونان

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور

دو سری کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی(شنگن- امریکا- استرالیا- انگلیس-کانادا- سویس)

3 قطعه عکس(4*6) رنگی- تمام رخ با زمینه روشن

آدرس محل کار و منزل + تلفن مسافر به طور کامل و دقیق

ترجمه شناسنامه به همراه دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

کارمندان بخش دولتی :ترجمه آخرین حکم کار گزینی

کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کار

برای صاحبان شرکت های خصوصی ترجمه روزنامه رسمی شرکت همراه با رزومه شرکت به زبان انگلیسی همراه با دو سری کپی از اصل فارسی

دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها: کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی

کسبه: تر جمه جواز کسب/ کارت بازرگانی

پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضا بانک

تر جمه یک سند مالکیت به همراه دو سری کپی ار اصل فارسی

ضمانت نامه بانکی و یا چک رمز دار به مبلغ هفتاد میلیون ریال به ازای هر فرد در وجه آژانس

اصل و کپی تائیدیه رزرواسیون هتل در یونان

بیمه توریستی

اصل بلیط Confrim شده

لطفا امتیاز بدهید