نام : محمد محسن

نام خانوادگی : مرادی

سال تولد: 1363

شماره کارت :1384 – 95

زبان :  فارسی ٰ انگلیسی 

تخصص :  راهنمای تاریخی و فرهنگی سراسر ایران ؛ راهنما راننده

اتومبیل : سمند

نام : مریم

نام خانوادگی :  زارع

سال تولد: 1368

شماره کارت : 684 – 93

زبان :  فارسی . انگلیسی

تخصص : راهنمای تاریخی طبیعی سراسر ایران . راهنما راننده . تدریس زبان انگلیسی

نام : فرزاد

نام خانوادگی : پارسایی

سال تولد: 

شماره کارت :1161 – 96

زبان :  فارسی ٰ انگلیسی 

تخصص :  راهنمای تاریخی و فرهنگی سراسر ایران ؛ راهنما 

نام : امیرحسین

نام خانوادگی : فخرایی

سال تولد: 1368

شماره کارت :1270 – 96

زبان :  فارسی ٰ انگلیسی 

تخصص :  راهنمای تاریخی و فرهنگی سراسر ایران ؛ راهنما 

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

نام : شیرین

نام خانوادگی :  صالحی

سال تولد: —-

شماره کارت : 5814 – 96

زبان :  فارسی . ایتالیایی

تخصص : تورهای تاریخی فرهنگی 

لطفا امتیاز بدهید