ویزای تایلند

اصل گذرنامه معتبر،امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبارازتاریخ ورود به کشور

یک قطعه عکس  3 در 4 ،رنگی،زمینه سفید،کاملاً از رو به رو،بدون لبخند و عینک

لطفا امتیاز بدهید