تور داخلی

توریسم درمانی شیراز

با توجه به توان تخصصی و پیشرفته خدمات درمانی در مرکز استان فارس و استقبال اخیر اتباع کشور های حاشیه خلیج فارس شهر شیراز امکان تبدیل شدن به قطب توریسم درمانی کشور را داراست . به گزارش ممتاز ؛ مهرداد خسروی کارشناس هتلداری با اشاره به  جمعیت مهاجر شهرستان های استان فارس به کشور های [...]

ادامه مطلب