ویزای هند

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور

هر مسافر باید گذرنامه جداگانه داشته باشد

فتوکپی گذرنامه از صفحات 1 الی 9 و ویزاهای کشور های اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، … و کشورمورد تقاضا در 5 سال گذشته

اصل فرم ویزا، امضاء شده توسط مسافر

تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر

دو قطعه عکس 4×6، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک. عکس ها نباید اسکنشده باشند

فتوکپی از صفحات مشخصات و تأهل شناسنامه

اصل و فتوکپی بلیط رفت و برگشت Confirm شده

لطفا امتیاز بدهید