ویزای چین

برای سفر به چین به طور متداول از دو نوع ویزا می توان استفاده کرد:

1- ویزای تجاری یا انفرادی

این ویزا دارای اعتبار سه ماهه برای فقط یکبار ورود به چین است که 15 روز تا یک ماه اعتبار اقامتنیز دارد. این ویزا به صورت کاغذ ویژه غیر قابل جعل است که در یکی از صفحات گذرنامه توسطسفارت چین چسبیده می شود. قابل ذکر است انواع دیگری ویزا برای چند بار ورود و خروج و نیزویزای نامحدود یکساله و شش ماهه توسط این سفارت صادر می شود که مراحل اداری سختتر و مدارکبیشتری می طلبد. ویزای تجاری چین از ویزای گروهی و یا توریستی چین اعتبار بیشتری دارد.

2- ویزای گروهی یا توریستی

این ویزا جهت استفاده گروههای بیش از 5 نفره صادر می گردد.و دارای 2 برگ است که یکی هنگام ورود به چین و دیگری هنگامخروج توسط پلیس گذرنامه چین بررسی و اخذ می شود. تاریخ اعتبار مدت اقامت مجاز در متن ویزا طبق درخواست سفارت چین قید شده است.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای چین:

1- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

2- اصل و کپی دعوتنامه رسمی

3- فرم پر شده مخصوص سفارت (Application Form)

4- عکس رنگی تمام رخ با زمینه روشن الصاق شده به فرم

5- اصل بلیط رفت و برگشت یا رزرواسیون بلیط به همراه کپی

6-رزرواسیون هتل محل اقامت

مدت زمان اخذ ویزا:

ویزای توریستی :

حداقل 6 ماه

ویزای تجاری :

20 روزه

لطفا امتیاز بدهید