ویزای آفریقای جنوبی

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور

اصل گذرنامه باطله در صورت وجود

فتوکپی گذرنامه متقاضی 7 از صفحات 1 الی 7

تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر

دو قطعه عکس 4در3، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک. عکس ها نباید اسکنشده باشند و باید با خودکار مشکی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند که شامل نام و نامخانوادگی و تاریخ تولد به میلادی باشد

ترجمه انگلیسی شناسنامه متقاضی توسط داراترجمه

ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار برای مسافر با مهر سازمان مربوطه و عکس متقاضی توسط دارالترجمه

ترجمه انگلیسی سوابق مالی (شامل: پرینت حساب بانکی، نامه بانک، …) مربوط به 3 ماه گذشته متقاضی با مهر و امضای بانک توسط بانک

لطفا امتیاز بدهید