اكوتوريسم در ايران

كشور ايران ، سرزميني بسيار متنوع است كه عوامل گوناگوني نظير وضعيت زمين شناسي ، توپوگرافي ، ارتفاع از سطح دريا ، شكل زمين ، عوامل اقليمي و حتي طول وعرض جغرافيايي در تنوع و غناي طبيعت آن مؤثر بوده است . كه به عنوان مثال دامنه ارتفاع از 26- متر تا 5610+ متر ، ودامنه تغييرات دمايي بين شمال غربي كشور 35- درجه سانتي گراد ( در زمستان ) تا 50+ درجه سانتي گراد (در تابستان ) در كرانه هاي خليج فارس ، از آن جمله است . تنوع گلها وپوشش گياهي ،بزرگترين درياچه شور جهان ( درياچه اروميه ) ، بهترين پيستهاي اسكي دنيا با بيش از هفت ماه پوشش برفي قابل استفاده، بيابانها و پهنه هاي كويري وسيع    ( دشت كوير ، لوت ) ، يكي ازبزرگترين درياچه هاي آب شيرين دنيا ( درياچه هامون )، خوش آب وهوا ترين سواحل دنيا در جنوب درياي خزر ، جزاير وسواحل جهانگردي جنوب كشور با آب وهواي بسيار مطلوب در فصل زمستان ، وجود مناطق طبيعي حفاظت شده ، آبشارها ، قنات ها ، وجود 2000 چشمه گرم وسرد معدني كه برروي 350 مورد آن ، مطالعات لازم انجام گرفته است . وجود 148 گونه پستاندار  ، 495 گونه پرنده ، حداقل 250 نوع ماهي ، غارهاي متنوع وبي نظير مانند غار علي صدر در همدان ودهها غار شناخته شده ونشده ديگر در اقصي نقاط ايران ، جنگلهاي طبيعي انبوه و متراكم در شمال غرب ايران ، تالابها ، رودخانه ها ودرياچه ها همراه با 19 موزه درزمينه منابع طبيعي ايران ، تنها گوشه اي از جاذبه هاي طبيعي اين مرز وبوم را تشكيل مي دهد ( زماني فر 1379، 71و72 ) . ايران كشوري است كه به لحاظ جاذبه هاي گردشگري در رديف 10كشور نخست جهان مي‌باشد ولي نام آن حتي در فهرست 80 كشور گردش پذير جهان از نظر ورودي ها ودرآمد موجود نيست ودر مقايسه با كشوري مثل يونان كه سهم گردشگري آن در توليد ناخالص ملي در حدود 46 درصد مي باشد ، سهم گردشگري ايران در توليد ناخالص ملي در حدود 07/0 درصد بوده ودرمقايسه با توليد درآمد سرانه 5/37 دلار براي هرفرد يوناني، گردشگري براي هرفرد ايراني فقط 5/2 دلار عايدات حاصل مي نمايد ( پناهنده وديگران ،  16) اين موارد بيانگر اين است كه گرشگری در ايران به ويژه اكوتوريسم ( كه گزينه شاخص بخش گردشگري مي باشد كه مي تواند توان هاي بالقوه طبيعي و ويژگي‌هاي فرهنگي را به سرمايه هاي بالفعل تبديل نمايد ) ، هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته وعلي رغم موقعيت مناسب ومساعد جغرافيايي و وجود مواهب طبيعي وفرهنگي و نظير اينها, درآمد ارزي ايران از اين بابت بسيار ناچيز مي باشد .

ايران علي رغم اينكه از لحاظ ميراث تاريخي و فرهنگي جزء 10 كشور برتر جهان و از لحاظ تنوع زيستي بين 5 كشور جهان قرار دارد، متاسفانه از نظر جذب تعداد گردشگر تا چند سال پيش در رتبه يكصد و بيستم قرار داشته است. با همه توجهات و تلاش هاي صورت گرفته خصوصا در يكسال گذشته ،هنوز راهي بس طولاني و كاري بسيار دشوار براي رسيدن به موقعيت مناسب كشومان از لحاظ توسعه گردشگري را در پيش داريم.براي دستيابي به تعداد دو ميليون گردشگر در پايان برنامه 5 ساله چهارم و رقم 5/1 درصد تعداد گردشگران جهاني در سال 1404 يعني 20 ميليون نفر و دو درصد در آمد در همان سال بيشتر به يك رويا شبيه است تا هدف.

لطفا امتیاز بدهید

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.